وب‌نوشت mathssa

معرفی انجمن علمی

انجمن علمي دانشجويي به عنوان نهاديست كه امكان فعاليت علمي جمعي دانشجويان علاقمند و داوطلب مشاركت در اين فعاليت ها را در زمينه هاي گوناگون علمي در كنار اساتيد فراهم مي سازد و همچنين نهادي است كه عهده دار پويايي و شكوفايي استعدادها و پديد آورنده و تقويت كننده روحيه پويايي علمي و در نهايت توسعه علم كه همان رسالت دانشگاه مي باشد.

صفحه‌ها