معرفی انجمن علمی

انجمن علمي دانشجويي به عنوان نهاديست كه امكان فعاليت علمي جمعي دانشجويان علاقمند و داوطلب مشاركت در اين فعاليت ها را در زمينه هاي گوناگون علمي در كنار اساتيد فراهم مي سازد و همچنين نهادي است كه عهده دار پويايي و شكوفايي استعدادها و پديد آورنده و تقويت كننده روحيه پويايي علمي و در نهايت توسعه علم كه همان رسالت دانشگاه مي باشد.

اهميت روزافزون علم در جوامع كنوني و پيشرفت برق آسا در حوزه هاي مختلف علوم و تقسيم بندي آن به رشته هاي گوناگون گواهي بر اين مدعا است كه تمام جنبه هاي نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر پايه علم بنا شده است. حتي مي توان گفت نظام هايي بيشتر استوار و پابرجا هستند كه اصول و موازين آنها بر اساس يافته هاي علمي استوارند. شايد علم در دهه هاي گذشته تاريخ بشريت چندان اهميت تعيين كننده اي نداشته است، ولي امروزه در هر نظام توسعه يافته اي، راه هاي پيشرفت و توسعه از طريق گسترش مرزهاي دانش بشري ميسر است. متولي اصلي نهاد آموزش در هر كشوري دانشگاه است، يكي از گام هاي اساسي كه دانشگاه ها براي گسترش و سازماندهي دانش نيروي انساني برداشته اند ايجاد انجمن هاي علمي دانشجويي بوده است. اين انجمن هاي علمي حلقه واسط بين دانشجو و استاد بوده كه نقش اصلي آنها تبادل دانش بين دانشجو و استاد و همچنين بين گروه ها، دانشكده ها و دانشگاه هاي مختلف و ايفاي نقش در زمينه هاي گوناگون علمي براي توسعه كشور است.

انجمن علمی دانشکده علوم ریاضی نیز در راستای همین اهداف می کوشد تا با تکیه بر دانش و تجربه و سابقه بی نظیر اساتید محترم دانشکده و توانایی بی اندازه دانشجویان علاقمند در پیشرفت و رشد تحقیق در عرصه های مختلف علم ریاضی نقش مهم خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کند.

 

انجمن علمی-دانشجویی علوم ریاضی (۱۳۹۳-۱۳۹۴):

سرپرست فرهنگی و دانشجویی: دکتر رامین جوادی

دبیر انجمن: محمد علی اسدی

- آیدا جوادیان (نایب دبیر – مسئول برگزاری کارگاه های علمی)‏
- عماد اکرمی (مسئول سمینار های عمومی و تخصصی)‏
- پگاه پورنجفی (مسئول برگزاری کلاس های آمادگی مسابقات دانشجویی ریاضی)‏
- نیلوفر کلنات (مسئول سلسله جلسات فکر برگشتی)‏
- سیمین استکی (مسئول نشریه انار ترش – سرپرست ارتباطات خارجی انجمن)‏
- هادی محمدصادقی (مسئول روابط عمومی و برگزاری کلاس های فرهنگی - مسئول سیگما اندیشه)‏
- فاطمه توانگریان (سردبیر نشریه انار ترش – مسئول ارتباط با خانه ریاضیات اصفهان)‏
- سارا شهریاری (مدیر مسئول نشریه انار ترش)‏
- بهزاد یزدانی (مسئول هسته های پژوهشی - مسئول برگزاری نمایشگاه روز ریاضیات)‏
- نفیسه قاسمی (مسئول برگزاری نمایشگاه روز ریاضیات)
- امیرحسین اشتری (مسئول ارتباط با صنعت)‏
- داود مستاجران (مسئول بازدیدهای علمی/صنعتی)
- دیگر همکاران: آقایان میرعلایی، فدوی، جعفری، بکرانی،‌ حسینی، فلاح، پورهادی، حاجی حیدری، زهدی، میرطاهری، روشن بین و 
        خانم ها حب علی، بی ریا و دیگر دانشجویان دانشکده علوم ریاضی

 

 

انجمن علمی-دانشجویی علوم ریاضی (۱۳۹۲-۱۳۹۳):

...

انجمن علمی-دانشجویی علوم ریاضی (۱۳۹۱-۱۳۹۲):

...

تحت نظارت وف بومی