سمینار علمی با موضوع "تخمین همزمان و شگفتی های ابعاد بالاتر"

مسئول طرح: عماد اکرمی

کادر اجرایی: سیمین استکی، آیدا جوادیان، هادی محمدصادقی، بهزاد یزدانی، امیرحسین اشتری، حامد واهب، داود مستاجران و محسن بیات.

 

 

....

....

....

....

 

تحت نظارت وف بومی